telefon

TOP 

Regulaminy promocji

EncePence Krzysztof Kłoda”

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z ofert promocyjnych, uprawniających do nabywania na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach wybranych produktów dostępnych w ofercie Organizatora w promocyjnej cenie, zwanych dalej Promocjami.

 

§2 Organizator promocji

1. Organizatorem promocji (dalej „ Promocja”) dla konsumentów, jest Restauracja EncePence mieszcząca się w Lublinie, ul. Kaprysowa 2 (dalej „ Organizator”)

 

§3 Uczestnictwo w promocji

Promocja dostępna jest dla osób fizycznych, zamieszkałych lub przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców, działających jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.

 

§4 Czas trwania promocji

Promocja organizowana jest na terenie miasta Lublin. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
Czas trwania promocji:
od 10 maja 2014 do odwołania.

 

§5 Zasady promocji

1. Promocje obowiązują na wybrane produkty z oferty menu Organizatora, dostępne w sprzedaży w Restauracjach Organizatora w czasie obowiązywania Promocji, zwane dalej Produktami.

2. Uczestnik Promocji, będzie uprawniony do skorzystania z Promocji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jeżeli przed złożeniem zamówienia na produkty objęte promocją oświadczy, iż przystępuje do Promocji i chce złożyć zamówienie w ramach danej Promocji, a we wskazanych przypadkach powoła się i przedstawi kupony perforowane z daną Promocją.

3. Oferta Promocyjna dotyczy następujących Promocji:

a) „2 x pizza 32 cm (4 składniki w tym 2 mięsne i 2 warzywne) ” + 2 sosy gratis – 35,90zł
cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego) Promocja jest ważna od poniedziałku do niedzieli.

b) „3 x pizza 32 cm (4 składniki w tym 2 mięsne i 2 warzywne) ” + 2 sosy gratis – 49,90zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego) Promocja jest ważna od poniedziałku do niedzieli.

c) „2 x pizza 42 cm (4 składniki w tym 2 mięsne i 2 warzywne) ” + 2 sosy gratis- 52,90zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego) Promocja jest ważna od poniedziałku do niedzieli.

d) „Promocja dla Firm”. Promocja ważna od poniedziałku do piątku od godz.11:00 – 15:00:

* 4 x pizza 32 cm (4 składniki w tym 2 mięsne i 2 warzywne) ” – 52,90 zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego)

* 4 x makaron (2 rodzaje do wyboru) ” – 52,90 zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz.

* 4 x sałatka (2 rodzaje do wyboru) – 49,90 zł

– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz.

* MIX4: 2+2 (pizza, makaron,sałatka – 2 rodzaje do wyboru)

e) „Promocja dla Studentów”.

Promocja ważna od poniedziałku do niedzieli od godziny 20:00.

a) „2 x pizza 32 cm (2 takie same pizze z 3 dowolnymi składnikami w tym 1 mięsny i 2 warzywne) ” + 1 sos gratis – 30,00 zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz za
okazaniem legitymacji studenckiej z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego)

b) „3 x pizza 32 cm (3 takie same pizze z 3 dowolnymi składnikami w tym 1 mięsny i 2 warzywne) ” + 1 sos gratis – 42,00zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz za
okazaniem legitymacji studenckiej z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego)

c) „4 x pizza 32 cm (2x2 takie same pizze z 3 dowolnymi składnikami w tym 1 mięsny i 2 warzywne) ” + 2 sosy gratis – 52,00zł
– cena promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz za
okazaniem legitymacji studenckiej z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego)

j) „Karta Rodzina Trzy Plus” – Promocja dla posiadaczy Karty umożliwia zniżkę 10% na zamówienie w lokalu .Promocja dotyczy tylko jedzenia pizza, makarony, sałatki. Napoje i desery nie dotyczy. Promocja jest ważna przez cały tydzień w okresie trwania Oferty Promocyjnej za okazaniem Karty Rodzina Trzy Plus. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, nie obowiązuje na wynos oraz w ramach zamówień on-line;

k) „ Zbierz 10 kuponów z pudełka - Pizza 32 cm GRATIS”:

Każdy klient, który uzbiera 10 kuponów z pudełka, przy kolejnym zamówieniu na minimum 20 zł premiowany jest dodatkową gratisową pizzą 32 cm z trzema składnikami (1 mięsny i 2 warzywne). Promocyjna obowiązuje przy zamówieniu w lokalu i na dowóz z możliwością domówienia dodatkowych składników za dodatkową opłatą, na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora (składnik serowy w cenie składnika mięsnego).

l) „Promocja Open – Card”
Promocja -50% na wszystkie posiłki dostępne w karcie menu za wyjątkiem: napoje,alkohol, desery
Promocja obowiązuje tylko w lokalu w dniach od poniedziałku do piątku
Promocja nie obowiązuje w dni świąteczne przypadające na dzień powszedni tygodnia.

6. W przypadku realizacji zamówienia w dostawie, niezbędne jest poinformowanie osoby przyjmującej zamówienie o zamiarze skorzystania z Promocji w momencie składania zamówienia. W momencie składania zamówienia osoba zamawiająca powinna uprzednio posiadać 10 takich kuponów. Nie licząc kuponów z pudełek które odbierze przy dostawie.

7. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości przystąpienia do Promocji. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, Zamawiający nie będzie objęty jej zasadami, a ceny na zamówione Produkty będą odpowiadać aktualnemu cennikowi Produktów Organizatora.

8. Nie ma możliwości realizacji Promocji po okresie jej obowiązywania.

9. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami i rabatami dostępnymi w ofercie Organizatora.

 

§6 Reklamacje i Skargi

1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi, zdjęcie niewłaściwego produktu.

3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę w terminie 14 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator poinformuje również Uczestnika Promocji, drogą e-mailową, o wyniku złożonej reklamacji lub skargi.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza treść jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną pod adresem: www.encepence-pizza.pl/regulaminy-promocji lub w siedzibie Organizatora.

2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Personel zatrudniony w Pizzerii EncePence jest uprawniony do przekazania zasad promocji na życzenie klienta przez telefon.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne. 

tel